=?iso-8859-1?Q?Tips=20p=E5=20lokaler=20i=20?==?iso-8859-1?Q?Karlstad?=, Örebro och Skövd?==?iso-8859-1?Q?e önskas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

=?iso-8859-1?Q?Tips=20p=E5=20lokaler=20i=20?==?iso-8859-1?Q?Karlstad?=, Örebro och Skövd?==?iso-8859-1?Q?e önskas

Jan Ainali
Hej!

Vi har nyligen blivit beviljade en ganska stor summa från Ungdomsstyrelsen
för att få fler kvinnor att redigera på Wikipedia. I projektet ingår bland annat 
att göra en serie skrivstugor  under hösten och vintern. 

Vi skulle behöva ha hjälp med att hitta lokaler att hålla dem i på några
orter. De behöver ha plats för minst 10 personer (gärna fler) och ha
tillgång till internet. Orterna vi saknar lokaler på nu är Karlstad,
Örebro och Skövde.

Är det någon som har tips på lokaler vi kan låna helt gratis eller hyra
billigt på dessa platser? Tips på lokala organisationer att samarbeta med 
tas också tacksamt emot!

Läs mer om projektet här:

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Kvinnor_p%C3%A5_Wikipedia_2013

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l