(konu yok)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(konu yok)

gamze düzgün
bi sorunum var sevrin imzalanması ile bugün avrupa birliğine girme asamamnız
arasında  karsılastırma yapmam gerkiyor ödev konum fakat sitede sadece sevr
ile ilgili maddeleri bulabildim. yardımcı olursanız çok sevinirim

_________________________________________________________________
Sevdiklerinizle Messenger'da görüsün ve sesli sohbet edin!
http://messenger.msn.com/?mkt=tr&DI=3147&XAPID=2533

_______________________________________________
Wikitr-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikitr-l