localitati

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

localitati

simion meda


          Dragii mei domni,

    Vă mulţumesc pentru acceptarea contului meu la Wikipedia. Aş dori, dacă binevoiţi desigur, să înlocuiţi pagina localităţii Cuptoare-Reşiţa,jud.Caraş-Severin, România, pe care tot eu cu nepricepere am întocmito, cu prezentarea alăturată.
   
   Vă mulţumesc pentru înţelegere şi bunăvoinţă ! Simion Meda.

_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l