nedumerire

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

nedumerire

Alexandru Dragos

Am trimis un mesaj prin care intrebam daca pot vira 2% catre dvs din impozitul pe salarii. 
De ce ptr acest mesaj, zic eu binevenit catre Wiki, sunt plimbat la a treia adresa unde sa scriu respectivul mesaj? O noua birocratie ? Digitala ?
Dragos Alexandru


     
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nedumerire

Strainu
2010/3/29 Alexandru Dragos <[hidden email]>:
>
> Am trimis un mesaj prin care intrebam daca pot vira 2% catre dvs din impozitul pe salarii.
> De ce ptr acest mesaj, zic eu binevenit catre Wiki, sunt plimbat la a treia adresa unde sa scriu respectivul mesaj? O noua birocratie ? Digitala ?
> Dragos Alexandru
>

Buna ziua,

Din păcate, încă nu există un ONG în România care să viraţi acei 2%.
În ceea ce priveşte adresele de mail, dacă ne puteţi spune unde aţi
scris, poate ne putem lămuri de ce nu vi s-a răspuns.

O zi bună,
   Strainu

_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l