nowy artykuł Tomka Ganicza

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

nowy artykuł Tomka Ganicza

Adrian Grycuk
Cześć!

W piątek na stronach Sejmu został opublikowany nowy numer "Infosa", a nim artykuł Prezesa Stowarzyszenia Wikimedia Polska o otwieraniu zasobów instytucji publicznych w Polsce.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3

Artykuł stanowi merytoryczną kontynuację artykułu z numeru 16/2013 z września 2013 (o którym też tutaj pisałem).

Zapraszam do lektury tego materiału Myślę, że Autor z zaciekawieniem przyjmie informację zwrotną.

Pozdrowienia,
Adrian
(Boston9)

PS. O "Infosie" oczywiście tutaj:) - https://pl.wikipedia.org/wiki/Infos

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l