oversettelse av artikler(linker)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

oversettelse av artikler(linker)

niob
Dette er en meget viktig link for mange:

http://www.ias.ac.in/currsci/dec102003/1564.pdf

Denne linken ,som så mange andre innen biokjemi bør oversettes til norsk.
Finns det noen program for å oversettelse for en hel link?
Med hilsen
 Dag Røed
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikino-l