"IRC-konferens" om hur vi kan förbättra skilkom och dess förutsättningar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

"IRC-konferens" om hur vi kan förbättra skilkom och dess förutsättningar

Habj
Jag håller på och anordnar en IRC-konferens kring skilkom, dess arbetssätt
och hur det kan förbättras. Vitsen är att få feedback från folk som redan
har erfarenhet av skiljedomskommittéer; dessa talar då andra språk än
svenska och finns på andra wikipedior. IRC är det självklara formatet; det
är det smidiga sättet att kommunicera i nästan realtid som används hela
vägen inom Wikimedia Foundation, upp på styrelsenivå.

På grund av de "externa gästerna" - ännu oklart vilka och hur många - kommer
språket att bli engelska. Detta utestänger en del och ger andra ett visst
handikapp, vilket är synd. Å andra sidan är detta inget bra skäl att låta
bli att ta nytta av den erfarenhet som icke svenskspråkiga besitter.

Den självklara punkten att utgå från blir skilkoms första och hittills enda
fall, men syftet är inte att granska det fallet. Däremot kan en analys av
det underlätta för kommande beslut.

Vi behöver också fundera på strukturerna kring skilkom. Ett faktum är att de
beslut som togs av skilkom inte genomförts av administratörerna. Frågan är
om felet ligger hos administratörskåren (som jag skällt en del på för den
sakens skull), i skilkoms beslut, i otydlig kommunikation eller något annat.
Detta bör vi också diskutera, och även här kan ögon utifrån vara till
användbara för att hjälpa oss förstå hur svwiki fungerar och kan fungera.

En rimlig tidsplan för det hela kan vara om en vecka eller två. Jag
återkommer om detta. Information om sådant kommer givetvis att finnas på
Bybrunnen, men jag ska även skicka ut det här på maillistan- Jag håller och
och sätter ihop några sidor med mina egna funderingar kring det hela, som
undersidor till min användarsida, och föreslår andra som har funderingar att
göra samma sak. Jag håller även på med en översättning av själva beslutet,
så att vi ska få maximal nytta av våra externa gäster. Länk till detta finns
på min användarsida.

/habj