Źródłosłów 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Źródłosłów 2019

Awersowy
Cześć
w tym roku Źródłosłów, a więc zlot edytorów Wikisłownika i Wikiźródeł,
odbędzie się w Warszawie w dniach 18-20 października. Więcej informacji
oczywiście na stronie:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Źródłosłów_2019

W tym roku zaszła mała zmiana, otóż w piątek po południu (od godz. 17)
zapraszamy także wikipedystów chcących nauczyć się edytować Wikiźródła
i/lub Wikisłownik. Będziemy mieć otwartą jedną z sal konferencyjnych, więc
warunki do tego będą należyte. Serdecznie zapraszamy :)

Pozdrawiam,
Nostrix
*pl.wiktionary.org/wiki/Wikisłownikarz:Nostrix
<https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikisłownikarz:Nostrix>*
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l