rubrică literară

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

rubrică literară

Mihaila Bogdan
Sunt din Bucureşti, am 16 ani şi o întrebare: de ce în enciclopedia Wikipedia nu există articole literare ? Nu mă refer la informaţii despre istoria literaturii sau despre scriitori şi filosofi; mă refer la eseuri literare, filosofice, poezii etc. Dacă sunteţi binevoitori şi realizarea unei rubrici dedicate literaturii nu necesită mult efort şi mult timp, nu ar strica să o creaţi.

_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l