sammandrag av diskussioner på foundation-l

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

sammandrag av diskussioner på foundation-l

Habj-2
Pat Gunn a.k.a. Improv har börjat skriva sammandrag varje vecka av
foundation-l. Detta är ett försök att göra listdiskussionerna mera
tillgängliga, så man enkelt kan kolla igenom vad som diskuteras på
övergripande Wikimedia-nivå. Man hittar den via
http://meta.wikimedia.org/wiki/LSS

/habj