spørgsmål

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

spørgsmål

Hans Anckarstjerna
Wipedia

Bildet av Knutstorp Slott är ar taget av mig själv 17 september 2005. Hur är mig själv??????

vänlig hälsning
[hidden email]
_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: spørgsmål

Kåre Thor Olsen
On Fri, 10 Aug 2007 16:39:44 +0200
"Hans Anckarstjerna" <[hidden email]> wrote:

> Bildet av Knutstorp Slott är ar taget av mig själv 17 september 2005.
> Hur är mig själv??????

Går ud fra at det drejer sig om http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Knutstorps_slott.JPG ?  På samme side står en Jorchr anført som "Author", og der er en henvisning til http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:Jorchr .

--
Mvh. Kåre - Kaare på Wikipedia


_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l