asdfj
asdfj
Unregistered User
Groups: Anyone
Posts in Wikimedia
Show   Total: 5 items
Date Subject Count Location
Re: Przywrócenie poprzedniej wersji bez uzasadnienia i bez udziału w dyskusji artykułu. 0 replies Polish Wikipedia
Re: Przywrócenie poprzedniej wersji bez uzasadnienia i bez udziału w dyskusji artykułu. 0 replies Polish Wikipedia
Re: BIP a prawo autorskie 1 reply Polish Wikipedia
Re: BIP a prawo autorskie 3 replies Polish Wikipedia
Przywrócenie poprzedniej wersji bez uzasadnienia i bez udziału w dyskusji artykułu. 6 replies Polish Wikipedia