(uten tittel)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(uten tittel)

Merethe Klausen
hei jeg er nytt medlem hos dere, jeg lurte på om det er noen som kan tipse meg
om sider jeg kan gå inn på for å se på leverings klare hunder eller kull som
kommer? jeg er glad i alle hunder,men kunne tenkt meg en selskapshund.
send meg en mail. på forhånd takk,vennlig hilsen M.Klausen.
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l