(uten tittel)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

(uten tittel)

Merethe Klausen
hei jeg er nytt medlem hos dere, jeg lurte på om det er noen som kan tipse meg
om sider jeg kan gå inn på for å se på leverings klare hunder eller kull som
kommer? jeg er glad i alle hunder,men kunne tenkt meg en selskapshund.
send meg en mail. på forhånd takk,vennlig hilsen M.Klausen.
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Loading...