[[Świat (tygodnik 1906-1939)]] w GW

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[[Świat (tygodnik 1906-1939)]] w GW

Bartosz Dziewoński
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,15173902,Sekcja_w_lesie__Jaka_tajemnice_skrywalo_gorskie_zdjecie.html

"Myli się autor hasła "Tygodnik Świat" w Wikipedii, twierdząc, że ten warszawski tygodnik ilustrowany, ukazujący się w latach 1906-39, jako pierwszy w Polsce zamieszczał fotografie reportażowe. To nieprawda - pierwsze były krakowskie "Nowości Illustrowane"."

https://pl.wikipedia.org/wiki/Świat_%28tygodnik_1906-1939%29

Ktoś potrafi to zweryfikować, ew. skontaktować się z autorami tekstu w GW i zaproponować im zgłaszanie błędów? :)

(Podrzucone w dyskusji art. przez IP 46.254.75.10.)


--
Matma Rex

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l