விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
வணக்கம்,
                 விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
<https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள் சுமார் 25
பேருக்கு சென்னையில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி
அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள் விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத் அவர்கள்
கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக பிப்ரவரி 23, 24 ஆகிய இரண்டு
நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதையும், என்னென்ன பயிற்சிகள்
வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>

Hello,
           It is good news that many new contributors are contributing in
Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old wikisource
contributors. It is felt that there is a need for a separate training for
Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
<https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct a
training session providing all the logistic and financial support for the
event for about 25 people. Long term contributor and experienced
wikisourcer Mr. Jayanta Nath from Kolkata has expressed his consent for the
training event. Now since it is a first of such kind training it is felt it
would be good if we can organise it in Chennai. Tentatively training can be
planned for 2 days on Feb 23, 24 or other weekends as the community
decides. So we need to decide about the venue, participants list (only from
Tamil nadu to be financially supported), date, schedule need to be
finalised.

Kindly please give the inputs so we can take forward the event.

Regards,
J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

Tito Dutta
That sounds fine. Please do it on Wikipedia/mailing list. For logistical
purposes, at least 2 weeks or more time may be needed.

Thanks
Tito Dutta
Note: If I don't reply to your email in 2 days, please feel free to remind
me over email or phone call.


On Wed, 6 Feb 2019 at 15:37, Shrinivasan T <[hidden email]> wrote:

> Great.
>
> Thanks for CIS for this initiative.
>
> How are we going to invite participants?
> Shall we put a call on Tamil wikipedia as an event announcement?
>
> Is there any assistance required from local community for this event?
>
> Shrini
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] [Wikimedia-in-chn] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
---------- Forwarded message ---------
From: *Vasantha Lakshmi* <[hidden email]>
Date: Fri, Feb 8, 2019, 9:44 PM
Subject: விக்கிமூலம் பயிற்சி
To: <[hidden email]>


Dear Sir,

I want to participate in this programme. kindly enrol my name.
Thank you
by Vasantha Lakshmi V
புதிய பயனர்

On Wed, Feb 6, 2019, 5:00 PM Shrinivasan T <[hidden email] wrote:

> If required, I can help on finding the venue for the training.
>
> It will be nice to have it in a hotel, where they can give training hall,
> internet, food, stay.
>
> Based on the budget, we can select the venue.
>
> shrini
>
> _______________________________________________
> Tawikisource mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] [Wikimedia-in-chn] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
---------- Forwarded message ---------
From: *Balasubramanian S* <[hidden email]>
Date: Fri, Feb 8, 2019, 9:51 PM
Subject: விக்கிமூலம் பயிற்சி -reg
To: <[hidden email]>


வணக்கம்
விக்கி மூலம் பயிற்சிக்கு எனது பெயரை பதிவிடவும், பங்கு கொள்ள ஆவலாக உள்ளேன்,
நன்றி
பாலசுப்ரமணியன் (balu1967)

On Fri, Feb 8, 2019, 10:16 PM balaji <[hidden email] wrote:

>
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: *Vasantha Lakshmi* <[hidden email]>
> Date: Fri, Feb 8, 2019, 9:44 PM
> Subject: விக்கிமூலம் பயிற்சி
> To: <[hidden email]>
>
>
> Dear Sir,
>
> I want to participate in this programme. kindly enrol my name.
> Thank you
> by Vasantha Lakshmi V
> புதிய பயனர்
>
> On Wed, Feb 6, 2019, 5:00 PM Shrinivasan T <[hidden email] wrote:
>
>> If required, I can help on finding the venue for the training.
>>
>> It will be nice to have it in a hotel, where they can give training hall,
>> internet, food, stay.
>>
>> Based on the budget, we can select the venue.
>>
>> shrini
>>
>> _______________________________________________
>> Tawikisource mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

Shobia Jagathees
In reply to this post by balaji
 என்னை   புதியவர்களுக்கு இந்த விக்கிமூலம் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக
இருக்கும். வாய்ப்பு தரவேண்டும், நன்றி


On Wed, Feb 6, 2019, 3:32 PM balaji <[hidden email]> wrote:

> வணக்கம்,
>                  விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
> மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
> இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
> வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
> பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
> கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள் சுமார்
> 25 பேருக்கு சென்னையில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி
> அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள் விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத் அவர்கள்
> கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
> செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக பிப்ரவரி 23, 24 ஆகிய இரண்டு
> நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
> மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதையும், என்னென்ன பயிற்சிகள்
> வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>
> ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>
> Hello,
>            It is good news that many new contributors are contributing in
> Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old wikisource
> contributors. It is felt that there is a need for a separate training for
> Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct a
> training session providing all the logistic and financial support for the
> event for about 25 people. Long term contributor and experienced
> wikisourcer Mr. Jayanta Nath from Kolkata has expressed his consent for the
> training event. Now since it is a first of such kind training it is felt it
> would be good if we can organise it in Chennai. Tentatively training can be
> planned for 2 days on Feb 23, 24 or other weekends as the community
> decides. So we need to decide about the venue, participants list (only from
> Tamil nadu to be financially supported), date, schedule need to be
> finalised.
>
> Kindly please give the inputs so we can take forward the event.
>
> Regards,
> J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
> _______________________________________________
> Tawikisource mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
---------- Forwarded message ---------
From: SUBRAMANIAN <[hidden email]>
Date: Sat, Feb 9, 2019, 4:40 PM
Subject: Training program
To: <[hidden email]>


Dear Sir,
I am also interested to attend ur class.
Regards,

A.A.Subramanian,
Coimbatore.
9366655524

On Sat, Feb 9, 2019, 7:40 AM Shobia Jagathees <[hidden email] wrote:

>  என்னை   புதியவர்களுக்கு இந்த விக்கிமூலம் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக
> இருக்கும். வாய்ப்பு தரவேண்டும், நன்றி
>
>
> On Wed, Feb 6, 2019, 3:32 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>
>> வணக்கம்,
>>                  விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
>> மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
>> இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
>> வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
>> பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
>> கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள் சுமார்
>> 25 பேருக்கு சென்னையில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி
>> அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள் விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத் அவர்கள்
>> கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
>> செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக பிப்ரவரி 23, 24 ஆகிய இரண்டு
>> நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>> மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதையும், என்னென்ன பயிற்சிகள்
>> வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>
>> ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>
>> Hello,
>>            It is good news that many new contributors are contributing in
>> Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old wikisource
>> contributors. It is felt that there is a need for a separate training for
>> Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct a
>> training session providing all the logistic and financial support for the
>> event for about 25 people. Long term contributor and experienced
>> wikisourcer Mr. Jayanta Nath from Kolkata has expressed his consent for the
>> training event. Now since it is a first of such kind training it is felt it
>> would be good if we can organise it in Chennai. Tentatively training can be
>> planned for 2 days on Feb 23, 24 or other weekends as the community
>> decides. So we need to decide about the venue, participants list (only from
>> Tamil nadu to be financially supported), date, schedule need to be
>> finalised.
>>
>> Kindly please give the inputs so we can take forward the event.
>>
>> Regards,
>> J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>> _______________________________________________
>> Tawikisource mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>
> _______________________________________________
> Tawikisource mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
On Mon, Feb 11, 2019 at 1:09 PM Thendral Saravanan <
[hidden email]> wrote:
Revered sir
good morning.
Myself B.Thendral and my school headmistress Dr. J. Swetha are willing to
attend the Wiki source training.

My a/c பா.தென்றல்
I have done 102 edits in tamil Wikipedia and 2 times in wiki source.
If a training given regards these, it will be so helpful to continue my
edits.
Thank you sir.

On Sun, Feb 10, 2019 at 3:15 PM balaji <[hidden email]> wrote:

>
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: SUBRAMANIAN <[hidden email]>
> Date: Sat, Feb 9, 2019, 4:40 PM
> Subject: Training program
> To: <[hidden email]>
>
>
> Dear Sir,
> I am also interested to attend ur class.
> Regards,
>
> A.A.Subramanian,
> Coimbatore.
> 9366655524
>
> On Sat, Feb 9, 2019, 7:40 AM Shobia Jagathees <[hidden email]
> wrote:
>
>>  என்னை   புதியவர்களுக்கு இந்த விக்கிமூலம் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக
>> இருக்கும். வாய்ப்பு தரவேண்டும், நன்றி
>>
>>
>> On Wed, Feb 6, 2019, 3:32 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>>
>>> வணக்கம்,
>>>                  விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
>>> மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
>>> இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
>>> வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
>>> பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
>>> கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
>>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள்
>>> சுமார் 25 பேருக்கு சென்னையில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி
>>> அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள் விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத் அவர்கள்
>>> கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
>>> செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக பிப்ரவரி 23, 24 ஆகிய இரண்டு
>>> நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>> மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதையும், என்னென்ன பயிற்சிகள்
>>> வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>>
>>> ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>>
>>> Hello,
>>>            It is good news that many new contributors are contributing
>>> in Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old
>>> wikisource contributors. It is felt that there is a need for a separate
>>> training for Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
>>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct a
>>> training session providing all the logistic and financial support for the
>>> event for about 25 people. Long term contributor and experienced
>>> wikisourcer Mr. Jayanta Nath from Kolkata has expressed his consent for the
>>> training event. Now since it is a first of such kind training it is felt it
>>> would be good if we can organise it in Chennai. Tentatively training can be
>>> planned for 2 days on Feb 23, 24 or other weekends as the community
>>> decides. So we need to decide about the venue, participants list (only from
>>> Tamil nadu to be financially supported), date, schedule need to be
>>> finalised.
>>>
>>> Kindly please give the inputs so we can take forward the event.
>>>
>>> Regards,
>>> J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>> _______________________________________________
>>> Tawikisource mailing list
>>> [hidden email]
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>>
>> _______________________________________________
>> Tawikisource mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
Hello Jayantha,
How can we take forward the wikisource training for Tamil people?

Regards,
J.Balaji

On Mon, Feb 11, 2019 at 2:35 PM balaji <[hidden email]> wrote:

> On Mon, Feb 11, 2019 at 1:09 PM Thendral Saravanan <
> [hidden email]> wrote:
> Revered sir
> good morning.
> Myself B.Thendral and my school headmistress Dr. J. Swetha are willing to
> attend the Wiki source training.
>
> My a/c பா.தென்றல்
> I have done 102 edits in tamil Wikipedia and 2 times in wiki source.
> If a training given regards these, it will be so helpful to continue my
> edits.
> Thank you sir.
>
> On Sun, Feb 10, 2019 at 3:15 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ---------
>> From: SUBRAMANIAN <[hidden email]>
>> Date: Sat, Feb 9, 2019, 4:40 PM
>> Subject: Training program
>> To: <[hidden email]>
>>
>>
>> Dear Sir,
>> I am also interested to attend ur class.
>> Regards,
>>
>> A.A.Subramanian,
>> Coimbatore.
>> 9366655524
>>
>> On Sat, Feb 9, 2019, 7:40 AM Shobia Jagathees <[hidden email]
>> wrote:
>>
>>>  என்னை   புதியவர்களுக்கு இந்த விக்கிமூலம் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக
>>> இருக்கும். வாய்ப்பு தரவேண்டும், நன்றி
>>>
>>>
>>> On Wed, Feb 6, 2019, 3:32 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>>>
>>>> வணக்கம்,
>>>>                  விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
>>>> மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
>>>> இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
>>>> வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
>>>> பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
>>>> கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
>>>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள்
>>>> சுமார் 25 பேருக்கு சென்னையில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி
>>>> அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள் விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத் அவர்கள்
>>>> கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
>>>> செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக பிப்ரவரி 23, 24 ஆகிய இரண்டு
>>>> நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>>> மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதையும், என்னென்ன பயிற்சிகள்
>>>> வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>>>
>>>> ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>>>
>>>> Hello,
>>>>            It is good news that many new contributors are contributing
>>>> in Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old
>>>> wikisource contributors. It is felt that there is a need for a separate
>>>> training for Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
>>>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct a
>>>> training session providing all the logistic and financial support for the
>>>> event for about 25 people. Long term contributor and experienced
>>>> wikisourcer Mr. Jayanta Nath from Kolkata has expressed his consent for the
>>>> training event. Now since it is a first of such kind training it is felt it
>>>> would be good if we can organise it in Chennai. Tentatively training can be
>>>> planned for 2 days on Feb 23, 24 or other weekends as the community
>>>> decides. So we need to decide about the venue, participants list (only from
>>>> Tamil nadu to be financially supported), date, schedule need to be
>>>> finalised.
>>>>
>>>> Kindly please give the inputs so we can take forward the event.
>>>>
>>>> Regards,
>>>> J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>>> _______________________________________________
>>>> Tawikisource mailing list
>>>> [hidden email]
>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> Tawikisource mailing list
>>> [hidden email]
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>>
>>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Tawikisource] விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
another person showing interest in the training


On Thu, Feb 14, 2019, 1:36 PM M.Thaha Ibrahim Buhari <[hidden email]
 wrote:

> அன்பு கெழுமிய பாலாஜி அவர்களுக்கு,
>
> சென்னையில் நடக்க இருக்கும் பயிற்சி முகாமில் நானும் பங்கு பற்ற ஆர்வமாக
> உள்ளேன். விக்கி மூலத்தில்,, பங்களிப்பை மேலும் சிறப்பாக்க
> இப்பயிற்சி முகாம், தூண்டுகோலாக இருக்கும் எனக் கருதுகிறேன்.
>
> தாஹா
>

On Tue, Feb 12, 2019 at 8:50 PM balaji <[hidden email]> wrote:

> Hello Jayantha,
> How can we take forward the wikisource training for Tamil people?
>
> Regards,
> J.Balaji
>
> On Mon, Feb 11, 2019 at 2:35 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>
>> On Mon, Feb 11, 2019 at 1:09 PM Thendral Saravanan <
>> [hidden email]> wrote:
>> Revered sir
>> good morning.
>> Myself B.Thendral and my school headmistress Dr. J. Swetha are willing to
>> attend the Wiki source training.
>>
>> My a/c பா.தென்றல்
>> I have done 102 edits in tamil Wikipedia and 2 times in wiki source.
>> If a training given regards these, it will be so helpful to continue my
>> edits.
>> Thank you sir.
>>
>> On Sun, Feb 10, 2019 at 3:15 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>>
>>>
>>>
>>> ---------- Forwarded message ---------
>>> From: SUBRAMANIAN <[hidden email]>
>>> Date: Sat, Feb 9, 2019, 4:40 PM
>>> Subject: Training program
>>> To: <[hidden email]>
>>>
>>>
>>> Dear Sir,
>>> I am also interested to attend ur class.
>>> Regards,
>>>
>>> A.A.Subramanian,
>>> Coimbatore.
>>> 9366655524
>>>
>>> On Sat, Feb 9, 2019, 7:40 AM Shobia Jagathees <[hidden email]
>>> wrote:
>>>
>>>>  என்னை   புதியவர்களுக்கு இந்த விக்கிமூலம் பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக
>>>> இருக்கும். வாய்ப்பு தரவேண்டும், நன்றி
>>>>
>>>>
>>>> On Wed, Feb 6, 2019, 3:32 PM balaji <[hidden email]> wrote:
>>>>
>>>>> வணக்கம்,
>>>>>                  விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
>>>>> மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
>>>>> இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
>>>>> வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
>>>>> பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
>>>>> கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
>>>>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள்
>>>>> சுமார் 25 பேருக்கு சென்னையில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி
>>>>> அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள் விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத் அவர்கள்
>>>>> கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
>>>>> செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக பிப்ரவரி 23, 24 ஆகிய இரண்டு
>>>>> நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>>>> மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதையும், என்னென்ன பயிற்சிகள்
>>>>> வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
>>>>>
>>>>> ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>>>>
>>>>> Hello,
>>>>>            It is good news that many new contributors are contributing
>>>>> in Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old
>>>>> wikisource contributors. It is felt that there is a need for a separate
>>>>> training for Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
>>>>> <https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct
>>>>> a training session providing all the logistic and financial support for the
>>>>> event for about 25 people. Long term contributor and experienced
>>>>> wikisourcer Mr. Jayanta Nath from Kolkata has expressed his consent for the
>>>>> training event. Now since it is a first of such kind training it is felt it
>>>>> would be good if we can organise it in Chennai. Tentatively training can be
>>>>> planned for 2 days on Feb 23, 24 or other weekends as the community
>>>>> decides. So we need to decide about the venue, participants list (only from
>>>>> Tamil nadu to be financially supported), date, schedule need to be
>>>>> finalised.
>>>>>
>>>>> Kindly please give the inputs so we can take forward the event.
>>>>>
>>>>> Regards,
>>>>> J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Tawikisource mailing list
>>>>> [hidden email]
>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Tawikisource mailing list
>>>> [hidden email]
>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/tawikisource
>>>>
>>>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: விக்கிமூலம் பயிற்சி - wikisource training

balaji
In reply to this post by balaji
வணக்கம்,
                 விக்கிமூலத்தில் பல புதிய பயனர்கள் பங்களித்து வருவது
மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில் பலர் பல
இடர்கள் உள்ளது. பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. அதனால் விக்கிமூலத்திற்கு ஒரு பயிற்சி
வகுப்பு நடந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரு
பயிற்சி வகுப்பு முதலில் சென்னையில் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று
கருதப்படுகிறது. இந்த பயிற்சியை அளிப்பதற்கு CIS-A2K
<https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K/ta> முன்வந்துள்ளது. அவர்கள் சுமார்
20-25 பேருக்கு சென்னையில்/சேலத்தில் (அல்லது தமிழகத்தில் வேரொரு இடத்தில்)
பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளனர். பயிற்சி அளிப்பதற்காக நீண்ட நாள்
விக்கிமூல பங்களிப்பாளர் திரு. செயந்தநாத்
<https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Jayanta_(CIS-A2K)> அவர்கள்
கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி அளிப்பதற்காக தயாராக உள்ளார். அதற்கான
செலவுகளை CIS ஏற்க தயாராக உள்ளது. தோராயமாக சூன் 8, 9 அல்லது சூன் 15, 16 ஆகிய
இரண்டு நாட்கள் அல்லது வேறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் முடிவு செய்யப்பட
வேண்டும். மேலும் எந்த இடத்தில் பயிற்சியை நடத்தலாம் என்பதற்காகவும் வாக்கெடுப்பு
டூடுல் இணையதளத்தில் <https://doodle.com/poll/uvn9wq8ibmmnbmpe> நடைபெறுகிறது.
இங்கு தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன். என்னென்ன பயிற்சிகள்
வேண்டும் என்பதையும் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். இதுவொரு உறைவிட நிகழ்ச்சி.
பயணம், தங்குமிடம், உணவு செலவுகளை CIS ஏற்றுக்கொள்ளும். இந்நிகழ்ச்சி
தமிழகத்திலுள்ளவர்களுக்கு மட்டும். தமிழகத்தில் வசிக்கும் பிற மொழி விக்கிமூல
பங்களிப்பாளர்களும் கலந்துகொள்ளலாம். இந்நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாடுகளை இந்த
விக்கிமூல பக்கத்தில் <https://ta.wikisource.org/s/8ygl> பார்க்கலாம். மேலும்
தங்கள் கருத்துக்களை இந்நிகழ்ச்சியின் பேச்சுப் பக்கத்தில்
<https://ta.wikisource.org/s/8ygm> பதிவு செய்யலாம்.

ஜெ. பாலாஜி.  <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>

பின் குறிப்பு: முன்பு பிப்ரவரி மாத்ததில் பயிற்சிக்காக முயன்றோம் சில
காரணங்களால் சூன் மாத்ததிற்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Hello,
           It is good news that many new contributors are contributing in
Tamil wikisource. But there are many doubts for both new and old wikisource
contributors. It is felt that there is a need for a separate training for
Tamil wikisource community exclusively. Now the CIS-A2K
<https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K>has come forward to conduct a
training session providing all the logistic and financial support for the
event for about 25 people. Long term contributor and experienced
wikisourcer Mr. Jayanta Nath
<https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Jayanta_(CIS-A2K)> from Kolkata has
expressed his consent for the training event. Now since it is a first of
such kind training it is felt it would be good if we can organise it in
Chennai/Salem. Tentatively training can be planned for 2 days on June 8, 9
or June 15, 16 or other weekends as the community decides. Regarding this a
doodle polling is going on. Please indicate your preference through doodle
here <https://doodle.com/poll/uvn9wq8ibmmnbmpe>.  So we need to decide
about the venue, participants list (only from Tamil nadu to be financially
supported. other language wikisourcers can also apply), date, schedule need
to be finalised. Details of the programs can be seen here
<https://ta.wikisource.org/s/8ygl>.

Kindly please give the inputs so we can take forward the event.

Regards,
J. Balaji. <https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Balajijagadesh>

P.S. Initially the event for planned in Feb 2019 but due to some practical
reasons the event is postponed to June 2019.
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l